สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

พฤ, 26/04/2018 - 11:21 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

  พฤ, 26/04/2018 - 11:18 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล

   พ, 25/04/2018 - 14:59 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business)

    พ, 03/08/2016 - 14:56 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องแยกตะกอน

     อ, 16/02/2016 - 14:15 — kamonwan.s
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอีเอส แมชชินเนอรี่

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก

      ศ, 05/06/2015 - 14:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก
      ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
      ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
      หัวหน้าโครงการ นางสาวชญาภา  กาญจนาการุณวงศ์
      บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา จำกัด

      เครื่องปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก ประกอบด้วย

      • ชุดสายพานลำเลียง - ขยะพลาสติกจากบ่อฝังกลบที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วยังคงมีเศษดิน หิน วัตถุหนักปะปนอยู่บ้าง ชุดสายพานลำเลียงจะลำเลียงขยะพลาสติกไปเข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกวัสดุปนเปื้อนต่างๆ ออกให้มากที่สุด ก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องรีไซเคิลต่อไป
      • เครื่อง Shredder - สายพานลำเลียงจำลำเลียงขยะพลาสติกมายังเครื่อง Shredder เพื่อย่อยพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สะดวกต่อการแยกวัสดุปนเปื้อนที่อาจแทรกอยู่ตาซอกมุมต่างๆ ของพลาสติก เครื่อง Shredder มีลักษณะเป็นกระบะ ด้านในมีใบจักรวางเรียงกันบนเพลาหมุน แต่ละเพลาจะวางขนาดกันและหมุนในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อดูดพลาสติกที่จะถูกป้อนจากด้านบนมาฉีกให้เป็นเศษพลาสติก และตกลงสู่สายพานลำเลียงด้านล่าง
      • เครื่องคัดแยกด้วยอากาศ - ทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุปนเปื้อนเบื้องต้น โดยการลำเลียงขยะเข้าสู่เครื่องที่ด้านบนและปล่อยให้ตกลงสู่ด้านล่างของเครื่อง และใช้โบลเวอร์ดูดอากาศภายในออก วัสดุที่มีน้ำหนักมากจะตกลงสู่ด้านล่างเครื่อง ในขยะที่ขยะพลาสติกซึ่งผ่านการฉีกย่อยให้เป็นชิ้นเล็กจะมีน้ำหนักเบาและถูกดูดโดยโบลเวอร์เพื่อเข้าสู่เครื่องเป่าลมร้อน
      • สู่เครื่องเป่าลมร้อน - ด้านในเครื่องประกอบด้วยตะแกรงหมุนซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ ขยะพลาสติกซึ่งถูกดูดด้วยโบลเวอร์จากเครื่องคัดแยกด้วยอากาศ จะผ่านไซโคลนด้านบน และตกลงสู่ตะแกรงในห้องเครื่อง ขยะพลาสติกนี้จะถูกให้ความร้อนจากท่ออากาศร้อนที่ปล่อยเข้าสู่ห้องเครื่องเพื่อทำให้แห้ง ขยะพลาสติกในตะแกรงด้านบนจะเคลื่อนที่ตกลงสู่ตะแกรงด้านล่างๆ และเข้าสู่สายพานลำเลียงด้านล่าง เพื่อลำเลียงเข้าสู่ระบบรีไซเคิลต่อไป

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.

       ศ, 10/04/2015 - 14:01 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผลงานของ
       นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

       งบปี พ.ศ.: 
       2557

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องล้างถังอัตโนมัติ

       จ, 02/02/2015 - 10:52 — admin5
       รายละเอียด: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ

       ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       ระยะเวลาของโครงการ10 เดือน
       หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
       บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด

       การล้างถังด้วยระบบปิดอัตโนมัติเกิดจากการสร้างโฟมฟองอากาศจากสารเคมีอัดเข้าถัง เพื่อแช่ผลิตภัณฑ์ภายในถัง จากนั้นใช้ระบบการหมุนเวียนของสารเคมีในการล้างโดยอาศัยแรงดันจากปั๊มดึงเข้าเครื่องไฮโดรไซโครนเพื่อแยกตะกอนของเสียออกกจากสารเคมี นำสารเคมีกลับไปหมุนเวียนล้างถังต่อไป สุดท้ายใช้ ระบบการเป่าลมเข้าถังเพื่อทำให้ถังแห้ง

       รายละเอียดของเครื่องที่จะพัฒนา

       1. Air compressor สำหรับสร้างลมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโฟมและขั้นตอนหลังการล้างถัง เพื่อทำให้ภายในถังแห้ง
       2. Hydro cyclone สำหรับแยกระหว่างของเหลวกับตะกอนของแข็งออกจากตะกอนที่ได้จากการล้าง
       3. Foam generator สำหรับสร้างโฟม เพื่อใช้ในการทำความสะอาด
       4. Centrifugal pump สำหรับเพิ่มแรงดันของเหลวในการทำความสะอาด
       5. Diaphragm pumps สำหรับดูดตะกอนออกจากตัวถัง เพื่อนำไปเข้า Hydro cyclone
       6. Screw pump สำหรับดึงตะกอนของแข็งออกจาก Hydro cyclone แล้วนำไปเก็บที่ storage tank
       7. 3D nozzle สำหรับฉีดทำความสะอาดภายในถัง
       8. Lift สำหรับเปิด-ปิดฝาถัง

       ลักษณะโครงสร้าง

       ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์

       เส้นสีม่วง

       Foam Generator

       หมายเลข 1

       Screw Pump

       เส้นสีเขียว

       Chemical

       หมายเลข 2

       Air Compressor

       เส้นสีฟ้า

       Air

       หมายเลข 3

       Diaphragm Pump

       เส้นสีน้าเงิน

       Waste

       หมายเลข 4

       Centrifugal Pump

        

       Sludge

       หมายเลข 5

       Hydro Cyclone

        

        

       หมายเลข 6

       Lift

        

        

       หมายเลข 7

       Foam Generator

        

        

       หมายเลข 8

       3D Nozzle

       ภาพแสดง อุปกรณ์สำหรับเครื่องล้างถังอัตโนมัติ
       ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ

        อ, 18/03/2014 - 14:26 — admin3
        รายละเอียด: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
        ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
        หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
        บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ดี เอส ที แอล จำกัด

        คุณลักษณะเฉพาะและสมรรถนะ

        System parameters :

        • รูปแบบการกรอง :                ฝุ่น,ไอ,ควัน
        • Extraction through         Cover Hood
        • ปริมาตรการกรอง                  50,000 m3/hr
        • ชนิดของฝุ่น                         ฝุ่น
        • ภาระฝุ่นขาเข้า                     100gms/Am3
        • อุณหภูมิของก๊าซ                   สูงสุด 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส
        • Outlet Emission                 15 mg/Nm3

        อุปกรณ์แคสเคสกรองฝุ่น

        • รุ่นตัวกรอง                          GTFSL 722/2.25/315
        • พื้นที่ผ้ากรอง                       473/442 m3
        • วัสดุผ้ากรอง                        Polyester Needle Felt FC
        • อุณหภูมิทำงานสูงสุด             150 องศาเซลเซียส สำหรับผ้า
        • กลไกทำความสะอาด              อากาศย้อนกลับความดันต่ำ
        • ขนิดของการทำความสะอาด      อากาศย้อนกลับโดยพัดลมอากาศย้อนกลับ

        พัดลมจ่ายอากาศ

        • ขนาด                                50,000 m3/hr
        • ยี่ห้อ                                  EUROVENT
        • รุ่น                                    EUMC 1201
        • อุณหภูมิการทำงาน                สูงสุด 150 องศาเซลเซียส
        • การขับ                               สายพานขับ
        • ชนิดของพัดลม                     หมุนเหวี่ยงแบบโค้งกลับประสิทธิภาพสูง
        • ความดันสถิตย์                     400mm.WG
        • มอเตอร์                             ABB 75 kW / 4 poles-China with Inverter Danfoss
        • ประสิทธิภาพพัดลม               80 %

        ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

        ภาพที่ 3.1  แสดง ระบบการทำงานของเครื่องกรองอากาศ
        ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

        งบปี พ.ศ.: 
        2557
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์

         อ, 18/03/2014 - 14:18 — admin3
         รายละเอียด: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
         ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         หัวหน้าโครงการ นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
         บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เบสท์คูปเปอร์ จำกัด

                เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)
                เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นและยางไม้(Tar) Electrostatic Precipitator แบบ Tubular  จากกระบวนการผลิต ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis Gas) จากชีวมวลด้วยระบบ Gasification สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าขนาด 1.0 MW ทำการกำจัดหรือจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและน้ำมันดินจากยางไม้(Tar) ที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า 10 ไมโครเมตร ไม่ให้เจือปนไปกับก๊าซหรือควัน เพื่อให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิงหรือไอเสียที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ
         ขนาด:    Synthesis Gas Clean flow rate 4,500 – 5,500 m3/h
         ประสิทธิภาพ:  บำบัด Synthesis Gas ให้มี ยางไม้ tar <100 mg/m3 และ Dust < 60 mg/m3

         ภาพที่ 1.1แสดง Electrostatic Precipitator

         ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
         (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

         หลักการทำงานของ ESP มี 3 ขั้นตอน คือ

         • การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคฝุ่นละออง
         • การเก็บอนุภาคฝุ่นละอองที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า
         • การแยกอนุภาคฝุ่นละอองออกจากขั้วเก็บไปยังถังเก็บพัก

         เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ในโครงการฯ ได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นตั้งแต่ 99.6% ขึ้นไป โดยส่วนประกอบหลักของ ESP ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

         1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดกลม เรียงเป็นแนวตรง ขึงพาดระหว่างโครงเหล็กและปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage) ให้แก่ขั้วปล่อยประจุ เพื่อให้อากาศที่อยู่รอบเส้นลวดเกิดการแตกตัวเป็นโคโรนา และอิออนของก๊าซที่เกิดการแตกตัวและมีประจุลบจะชนกับอนุภาคและทำให้อนุภาคมีประจุลบ ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง (TR set) จะประกอบด้วยหม้อแปลง (Transformer) และตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) โดยจะทำการแปลงไฟฟ้าจากแรงดัน 400 โวลต์ ให้ไม่น้อยกว่า 75,000 โวลต์ และเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับขั้วปล่อยประจุ
         2. ขั้วดักจับอนุภาค (Collection Electrode) มีลักษณะเป็นแผ่น (Plate) เพื่อให้สามารถรับปริมาณก๊าซได้มาก และได้ประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บฝุ่น
         3. ถังพัก (Hopper) ออกแบบให้มีความชันค่อนข้างมากเพื่อให้ฝุ่นไหลลงไปที่วาล์วระบายด้านล่าง ก่อนที่จะถูกดึงออกไปด้วย Screw conveyor
         4. เครื่องเคาะแยกฝุ่น (Rapper) ใช้สำหรับเคาะเอาฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ (Collection Electrode) โดยจะทำการติดตั้งที่บริเวณหลังคาของเครื่อง ESP

         งบปี พ.ศ.: 
         2557
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว