เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60)

พ, 04/10/2017 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง

(Beverage Fault Rejection)

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งได้รับพัฒนาโดยใช้หลัวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นส่วนทางกล และการนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคัดแยกข้อบกพร่องของแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหลอมมาแล้ว ซึ่งการตรวจสอบและคัดแยกดังกล่าวจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหลอมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน

หลักการทำงานของเครื่องคือเครื่องจักรจะทำการตรวจสอบแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีความไวสูง (Optical Inspection Systems) และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโรงงาน จากนั้นแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกแยกออกจากสายพานการผลิต ซึ่งการคัดแยกออกจากสายพานการผลิตเป็นการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางกลที่มีความแม่นยำ ฟังก์ชั่นการทำงานสามารถเพิ่มหรือลดรูปแบบงานทีมีข้อบกพร่องด้วยผู้ใช้ได้เอง สามารถเก็บข้อมูลจำนวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Real time monitoring) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิต

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  2000000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน

  พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

   พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ

    พ, 03/08/2016 - 14:53 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW

     อ, 16/02/2016 - 14:53 — kamonwan.s
     รายละเอียด: 
     วัตถุประสงค์
     1. พัฒนาสร้างกังหันไอน้าชนิด Back pressure โดยติดตั งและท้างานร่วมกับเจเนอเรเตอร์ ส้าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW เพื่อเป็นต้นแบบในการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เพิ่มประโยชน์ในการไอน้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
     2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตขึ นได้ภายในประเทศ
     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องทดสอบความแข็ง

      จ, 02/02/2015 - 15:57 — admin5
      รายละเอียด: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบความแข็ง
      ดำเนินการโดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
      ระยะเวลาของโครงการ 9 เดือน
      หัวหน้าโครงการ นายพลพร จาติเสถียร
      บริษัทที่ร่วมโครงการบริษัท อินทนนท์อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด

      เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Testing Machine) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความแข็งของวัสดุหรือชิ้นงานต่างๆ โดยค่าความแข็งนี้ถือเป็นคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่สำคัญมากอย่างหนึ่งและถูกใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัสดุและชิ้นส่วน โดยเฉพาะ เหล็ก ชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นงานอบชุบ เป็นต้น

        

      ภาพที่1  แสดง เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell (Rockwell Hardness Testing Machine)
      ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบความแข็ง(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

      ภาพที่2 แสดง หลักการวัดความแข็งของวัสดุ
      ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบความแข็ง(สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย)

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา

       ศ, 16/01/2015 - 16:14 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา ร้านสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 63 ซ.สุทธินิเวศน์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
       ผู้ใช้งาน

       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ

        พ, 25/09/2013 - 10:50 — admin4
        รายละเอียด: 

        เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ มีส่วนประกอบหลักพื้นฐาน 6 ส่วน ดังนี้คือ ห้องเคลือบ ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ระบบเคลือบ ระบบจ่ายแก๊ส ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบควบคุมการทํางานของเครื่อง สามารถสร้างภาวะสุญญากาศและสามารถเคลือบแผ่นสเตนเลสให้มีสีทอง รวมถึงยังสามารถเคลือบชิ้นงานที่มีรูปทรง 3 มิติ ได้อีกด้วย ห้องเคลือบมีขนาดประมาณ 120 cm x 120 cm และมี
        แหล่งกําเนิดสารเคลือบขนาดประมาณ 5 นิ้ว ทําให้สามารถเคลือบชิ้นงานแผ่นเรียบที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 100 cm x 100 cm ซึ่งตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมแผ่นสเตนเลสที่ต้องการเพิ่มความแข็งและสีของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของตลาด และที่สําคัญเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เคลือบงานในกลุ่มการเคลือบแข็งได้อีกด้วย

        งบปี พ.ศ.: 
        2554
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องปั๊มอัดขึ้นรูปในแนวตั้งพร้อมระบบควบคุมและทำงานโดยอัตโนมัติทั้งระบบ

         ศ, 07/06/2013 - 15:23 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา บริษัท พีพีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายประพัฒน์ จงศักดิ์สวัสดิ์

         งบปี พ.ศ.: 
         2556

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ระบบลำเลียงชิ้นงานสำหรับเครื่อง Forging

         พ, 07/11/2012 - 09:56 — admin5
         รายละเอียด: 

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         ผู้ดำเนินโครงการ
         บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส์ จำกัด
         ที่อยู่ 1 หมู่ 10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
         ต.สำโรง อ. พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
         10130
         โทรศัพท์: 02-398-8698, 02-2398-8131, 02-27485977,
         02-2748-5313-5  
         โทรสาร: 02-399-0365
         Website http://www.tcm1989.com

         งบปี พ.ศ.: 
         2554

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว