เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย สำหรับชุมชน

ศ, 25/11/2022 - 15:23 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุทัศน์ สุขารัมย์ นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง นายสมศักดิ์ แข็งแรง นายชาตรี หล้าสมศรี

นักศึกษา นายมูนีบ เจนวารินทร์ นายกิตติศักดิ์ กาจารี นายธนาพงศ์ วงศ์หอม นายรัชชานนท์ รอดผล

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตผลไม้แช่อิ่มแบบอัตโนมัติ

  ศ, 25/11/2022 - 15:15 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

  อาจารย์ที่ปรึกษา นายธวัช เวียงอินทร์ นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ นางสาวจุรีลักษณ์ คูนาแก นายอภิชาติ ปริเตนัง นายกมลศักดิ์ แก้วสังข์

  นักศีกษา นายพิธาน เดชรักษา นางสาววริตตา สีลารัตน์ นายภูธเนศ บุญทิน นายเติมพงศ์ ชิณหงส์ นายบุรชัย จันธุรัง นายธีรวัชร นาคประดับ

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ

   ศ, 25/11/2022 - 14:21 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

   อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ นายชาญชัย แฮวอู นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ นายวีระพล บุญจันทร์ นายภูดินันท์ รอดเกิด นายณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล

   นักศึกษา นายสิทธิโชค สุวรรณมณี นางสาวพรหมพร พรหมจรรย์ นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร นายยุทธกิตต์ รักชาติ นางสาวรุ่งฟ้า ลิ่มตี๋ นายอาทิตย์ จิตต์พินิจไมตรี

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

    ศ, 25/11/2022 - 13:35 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

    อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุทัศน์ สุขารมย์ นายสมศักดิ์ แข็งแรง นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง นายชาตรี หล้าสมศรี

    นักศึกษา นายอินทร์ธิศักดิ์ อินทร์ประเสริฐ นายสว่าง แก้วชมพู นายสิปปกร เครื่องคำ นายณัฐนันท์ ไชยวรรณ นายวรพันธ์ ฮวบน้อย นายจตุพร พีระแสน

    งบปี พ.ศ.: 
    2564
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เตาอบโอ่งและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ

     ศ, 25/11/2022 - 11:16 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

     อาจารย์ที่ปรึกษา นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ นายวีระพล บุญจันทร์ นางธัญนันท์ พรหมบัลลังก์

     นักศึกษา นายภานุวัตร นุ่นแก้ว นายทินกร บุญธรรม นายกิตติศักดิ์ จงเกาะกลาง นางสาวนลินี ศิริวรรณ นางสาวธัญญารัตน์ มาศเสมอ

     งบปี พ.ศ.: 
     2564
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน

      ศ, 25/11/2022 - 10:54 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

      อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ แข็งแรง นายสุทัศน์ สุขารมย์ นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง นายวิทยา ปัญญากาศ นายสุพงษ์ ใจปา นายชาตรี หล้าสมศรี

      นักศึกษา นายจารุพงษ์ แก้วใจ นายศรายุทธ บุรี นายณัฐพงษ์ แสนผาบ นายสหรัฐ อุตมา นายนพรัตน์ สีเทพ

      งบปี พ.ศ.: 
      2564
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ

       ศ, 25/11/2022 - 10:41 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       อาจารย์ที่ปรึกษา นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ นายชยากูร ไชยวงศ์ นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์ นายรวิวัฒน์ คำหวาน นายกฤษฎา เด็กหลี นายเจษฎา ดาวเรือง

       นักศึกษา นายสุภาษิต ยงรักษา นายอภิสิทธิ์ ทองปราง นายปรเมศร์ ชูพฤกษ์ นายพชรพล ธีรสินธ์โสภณ นายธีรพล มาลารัตน์

       งบปี พ.ศ.: 
       2564
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง

        พฤ, 24/11/2022 - 11:02 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

        อาจารย์ที่ปรึกษา นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ นาย ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์ นายนพดล เวชพิมล นายรวิวัฒน์ คำหวาน

        นักศึกษา นายธีรภัทร ล่องเลี่ยม นายปรเมศวร์ ชูพฤกษ์ นายพชรพล ธีรสิทธ์ุโสภณ

        งบปี พ.ศ.: 
        2563
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ (AGV&AMR)

         ศ, 11/11/2022 - 10:38 — admin5
         รายละเอียด: 

         รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี 2565
         รางวัลที่ 2
         สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
         ชื่อโครงการ "หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ AGV & AMR"
         ผู้พัฒนา บจก.ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
         ที่อยู่ 19/9 ม.1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี
         ติดต่อ 038-798-529 , 038-205-051 มือถือ 062-651-9499
         เว็ปไชต์ www.3a.co.th

         งบปี พ.ศ.: 
         2565
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ยูนิบอต

          ศ, 11/11/2022 - 10:32 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

          97,99 ม.4 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง 

          งบปี พ.ศ.: 
          2565
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว