เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

หุ่นยนต์แขนกลเชื่อมโลหะ

พ, 01/08/2018 - 15:11 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3 สาขาการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องล้างลังพลาสติกอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้

พ, 01/08/2018 - 15:10 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบStrip

พ, 01/08/2018 - 15:08 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคว้านลำไย

พ, 01/08/2018 - 14:15 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบรรจุน้ำแข็งหลอด

พ, 01/08/2018 - 13:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 13:52 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

หุ่นยนต์แขนกล (Abot ioT)

พ, 01/08/2018 - 11:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 11:34 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน

พ, 01/08/2018 - 10:25 — admin5
รายละเอียด: 

วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี

1. ) ออกแบบเครื่องต้นแบบเครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดย โรบอท 2 แกนลงในกล่องลูกฟูก มีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวดเร็วแม่นย า สามารถปรับใช้ในงานบรรจุได้หลายรูปแบบ รูปทรง ง่ายต่อการบ ารุ่งรักษา

2. ) ทดแทนการน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูง 

3.) ใช้วัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ ร้อยละ65%

4.) ตอบโจทย์ นโยบาย ขาดแคลนแรงงานสายการผลิต 

5.) เป็นเครื่องจักรที่เป็นแบรนด์ คนไทย ชื่อ ไชโย (CHAIYO) 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  1000000
  ภาพหน้าปก: 

  การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องรีดครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็ก

  พ, 01/08/2018 - 10:21 — admin5
  รายละเอียด: 

  ข้อมูลเปรียบเทียบด้านสมรรถนะและราคา

  1. เครื่องรีดครอบข้างทั่วๆไปตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง แต่เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบนั้นจะมี ราคาถูกกว่า

  2. เครื่องรีดครอบข้างที่ทําการออกแบบและสร้างนั้นมีขั้นตอนการทํางานที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถควบคุม การผลิตได้ง่าย และผู้ใช้งานสามารถซ่อมบํารุงเบื้องต้นเองได้

  3. มีการออกแบบและสร้างเครื่องรีดครอบข้างให้ผลิตภัณฑ์ครอบข้างที่ผลิตได้นั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน

  4. สามารถทําการผลิตแบบต่อเนื่องได้โดยป้อนวัตถุดิบได้ตลอดเวลาและเป็นจํานวนมาก 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว