เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:57 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นาย ธวัชชัย อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (1) : นาง พรพรรณ อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร. ศิรินทร ทองแสง
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท บางกอกบลู โอเชี่ยน จำกัด 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็นซี เทค จำกัด 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปิ้งย่างปลาแบบสายพานตะแกรงปรับความเร็วร่วมกับหัวแก๊สอินฟาเรดหล่อเย็นด้วยระบบน้ำไหลเวียน เพื่อใช้ในการผลิตแกงไตปลาคั่ว (TPD65)

  อ, 12/04/2022 - 20:38 — admin2
  รายละเอียด: 

  หัวหน้าโครงการ : นายวิรุณ โมนะตระกูล
  คณะทำงานโครงการ (1) : นายปิยะพงษ์ สิงห์บัว
  ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
  ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กินดีพารวย จำกัด   

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   หุ่นยนต์หยิบวางแบบอัตโนมัติ (TPD65)

   อ, 12/04/2022 - 20:17 — admin2
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ : นายเอกรัฐ ชัยวีรสกุล กรรมการผู้จัดการ
   คณะทำงานโครงการ (1) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
   คณะทำงานโครงการ (2) : นายมนต์ชัย เทียนทอง ที่ปรึกษาโครงการ
   ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท ไทเกอร์ รัน จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื่นที่ (TPD65)

    อ, 12/04/2022 - 19:57 — admin2
    รายละเอียด: 

    หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี เจตนพรัตน์ สมผิว กรรมการผู้จัดการ
    คณะทำงานโครงการ (1) : นาย วิโรจน์ สิทธิพฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
    คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
    ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด  

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบรีดผ้าอัตโนมัติ (TPD65)

     อ, 12/04/2022 - 19:29 — admin2
     รายละเอียด: 

     หัวหน้าโครงการ : ดร. สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
     คณะทำงานโครงการ (1) : รศ. ดร. สุชาติ แย้มเม่น
     คณะทำงานโครงการ (2) : นาย อธิศ ปทุมวรรณ
     คณะทำงานโครงการ (3) : นาย ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
     ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย 

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะเขือเทศด้วยระบบระบบอัตโนมัติ (TPD65)

      อ, 12/04/2022 - 19:17 — admin2
      รายละเอียด: 

      หัวหน้าโครงการ : นางสาวกนกนาถ สายทิพย์
      คณะทำงานโครงการ (1) : นาย พิมล ทัดศรี
      คณะทำงานโครงการ (2) : นายวรวุฒิ ชูศรี
      ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัทเทคอินเทลลิเจนซ์ จำกัด 

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องบรรจุลำไยอบแห้งลงกล่องอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้ง (TPD65)

       อ, 12/04/2022 - 18:13 — admin2
       รายละเอียด: 

       หัวหน้าโครงการ  : นายณัฐพงษ์ พุทธิกิตติพันธ์
       คณะทำงานโครงการ (1) : นายกลิ้ง กาญจนสุวรรณ
       ที่ปรึกษาด้านวิชาการ : อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
       ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด 
       ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปิยะมงคล เค.บี.เอเชี่ยนฟรุ๊ต จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์ (VCE65)

        อ, 12/04/2022 - 15:51 — admin2
        รายละเอียด: 

        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นางศมน ชคัตธาดากุล
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ1  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ2  : นายปริญญา เร่งพินิจ 
        ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท อัลทิเมท ดีไซร์ ออโต้กลาส จำกัด
        ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
        ผู้ประสานงาน  : นางสาวเยาวธิดา เสียงล้ำ

        งบปี พ.ศ.: 
        2565
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่ (VCE65)

         อ, 12/04/2022 - 15:08 — admin2
         รายละเอียด: 

         ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
         ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธีศิษฏ์ เสรีขจรจารุ ผู้จัดการทั่วไป สำนักวิศวกรรมโครงการฟาร์มสัตว์บกด้านวิศวกรรมกลาง CPF
         ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน
         ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ 

         งบปี พ.ศ.: 
         2565
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างรถตัดหญ้าแบบปรับใบมีดสำหรับสวนผลไม้ (VCE65)

          อ, 12/04/2022 - 12:40 — admin2
          รายละเอียด: 

          ผู้เสนอโครงการ  : รศ.ดร.ชินธันย์  อารีประเสริฐ
          ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : บริษัท ดอลฟิน อินดัสทรีส์ จำกัด
          ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท ผินเพิ่มพูล จำกัด , บริษัทสวนป้าภา จำกัด , สวนผลไม้และพืชอื่นๆ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
          ผู้ประสานงาน  : นายกรีฑา สมเกียรติกุล

          งบปี พ.ศ.: 
          2565
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว