พลังงานทดแทน

ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์

อ, 02/08/2016 - 16:25 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ 

  ศ, 19/06/2015 - 13:45 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก

   อ, 18/03/2014 - 14:41 — admin3
   รายละเอียด: 

   โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก
   ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
   ระยะเวลาของโครงการ12 เดือน
   หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
   บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็นอี เอ็นจิเนิยริ่ง จำกัด

   เครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์พร้อมคุณลักษณะ

   • ระบบทำความเย็นเป็นชนิดดูดซึม (Absorption Refrigeration) โดยใช้ลิเธียมโบรไมด์–น้ำ เป็นสารทำความเย็น โดยมีค่า COP เท่ากับ 0.15-0.2.5 โดยประมาณขึ้นกับอุณหภูมิของ generator
   • มีความสามารถทำความเย็นสูงสุดเท่ากับ 5-8 TR หรือ 1.5-2 kW-hr โดยประมาณ
   • ใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรองในกรณีที่พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ
   • ห้องปรับอากาศขนาด 2x2.4x4 เมตร

   สร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักที่มีความสามารถ ในการทำความเย็น 10 TR โดยประมาณ หรือค่า COP ประมาณ 0.3-0.5 โดยประมาณ โดยใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรอง และพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแผงโซล่าเซล โดยอุปกรณ์ต่างๆ อยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนที่เพื่อนำไปใช้งานในที่ต่างๆได้         

   หลักของระบบทำความเย็นแบบดูดซึม

   ในการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในระยะแรกก่อนปี 1960 เป็นระบบดุดซึมแบบชั้นเดียว โดยใช้สารลิเธียมโบไมด์เป็นสารดูดซึมและใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น ต่อมามีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาระบบดูดซึมแบบสองชั้น (Double Effect Absorption Chiller)


   ภาพที่ 1  แสดง เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้นของ YORK

   ภาพที่ 2 แสดงระบบทำความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้รางพาราโบลิก

   ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก(สถาบันไทย-เยอรมัน)

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

    อ, 18/03/2014 - 14:23 — admin3
    รายละเอียด: 

    โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์
    ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ระยะเวลาของโครงการ 10เดือน
    หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
    บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

    แนวคิดการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีComputational Fluid Dynamicsแนวทางในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้จะใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน การคำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ ของอากาศที่ปะทะกังหันลม


    ภาพที่ 2.1  แสดง Horizontal Wind Turbine Model: AERO 1.0 kW.
    ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

    กังหันลมแกนนอนแอร์โรคลาส ขนาด 1 กิโลวัตต์

    ข้อมูลทั่วไป

    กำลัง

    1 kW (1000 Watts)

    น้ำหนักรวม

    ~ 400 Kg. ไม่รวมฐาน

    กังหัน

    ประเภทกังหัน

    กังหันแกนนอน

    วัสดุกังหัน

    Advanced   engineering  composite  polymer (Rim)

    สีกังหัน

    ขึ้นอยู่กับลูกค้า

    อุปกรณ์ไฟฟ้า

    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    ประสิทธิภาพสูง, 1kW แบบแม่เหล็กถาวร

    อินเวอร์เตอร์

    Integrated, On grid or 240 VDC

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

     อ, 18/03/2014 - 13:38 — admin3
     งบปี พ.ศ.: 
     2557
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกกะวัตต์

      อ, 18/03/2014 - 13:30 — admin3
      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

       จ, 05/08/2013 - 10:47 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา นายเชิดพงษ์ องอาจ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้ใช้งาน กลุ่มเกษตรกรผลิตถ่าน ต.ทุ่งใหญ่-จำปา ถ่านดำ จ. พิจิตร

       งบปี พ.ศ.: 
       2556
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

        อ, 30/07/2013 - 17:41 — admin5
        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง

         พ, 15/05/2013 - 12:40 — admin5
         รายละเอียด: 

         เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
         นายชาคริต ทองอุไร
         129 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช
         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

         งบปี พ.ศ.: 
         2550

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว