พลังงานทดแทน

เครื่องอบแห้งสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์

ศ, 25/11/2022 - 10:25 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อาจารย์ที่ปรึกษา นายปรีดา มาหินกอง ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ นายเชิดชู เจริญสุข นายศักดิ์ดา วงศ์กาฬสินธุ์ นายเพิ่มศักดิ์ แสงสิทธิ์ นายนฤพงษ์ น้อยเภา

นักศึกษา นายกิติศักดิ์ อุปพงษ์ นายศรชัย หนองระสาร นางสาวธิติยา ธงศรีนาด นางสาวกาญจนา พรมลัง นางสาวลักษณ์สุดา แสงกล้า นางสาวณัฐชา ก้อนคำ

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

  พ, 11/09/2019 - 15:00 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  นายสุชิน ชินสีห์

  083-4675848

  suchinkorat@gmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เตาต้มเทียนชีวมวล

  อ, 31/07/2018 - 16:05 — admin5
  รายละเอียด: