ยางและผลิตภัณฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์

เครื่องผสมยาง Compound กับเส้นใยธรรมชาติจากพืช (VCE)

พ, 08/07/2020 - 14:36 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

  พฤ, 22/08/2019 - 13:47 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

  พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายรักพงษ์ สมบูรณ์
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอ็นแมช จำกัด
   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ราคาเครื่องจักร: 
  800000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์

  อ, 16/02/2016 - 14:37 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

  อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

  ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง

   พฤ, 11/06/2015 - 18:09 — admin5
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ
   ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
   ผู้ประกอบการ
   โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เชียงราย

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่

    จ, 09/02/2015 - 11:17 — admin5
    รายละเอียด: 

    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
    ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
    ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
    หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
    บริษัทที่ร่วมโครงการบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

              การวัดความหนืด Mooney Viscosity เป็นการทดสอบที่มีความสำคัญต่อการระบุคุณสมบัติของยางแท่งอย่างหนึ่ง โดยค่าความหนืดที่วัดได้จะสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลของยาง ยิ่งยางมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ก็จะมีค่า Mooney Viscosity สูงตามไปด้วย นอกจากนี้ค่า Mooney Viscosity ยังสามารถใช้บอกถึงการเกิด Storage Hardening ได้อีกด้วย โดยการเกิด Storage Hardening จะทำให้ความหนืดของยางแท่งมีค่าสูงขึ้น
              เครื่องทดสอบวัดค่าความหนืดมูนนี่ มีหลักการทำงานคล้ายกับ เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด (CT Internal Mixer) ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา และออกวางจำหน่ายแล้ว กล่าวคือ อุปกรณ์ทั้งสองชนิดมีการควบคุมอุปกรณ์ของห้องผสมและดาย ในลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการวัดค่าแรงบิดในขณะที่ทำการผสม / ทดสอบ ในลักษณะเดียวกันคือ การใช้อุปกรณ์ LOADCELL เป็นเซนเซอร์วัดค่าแรง แล้วนำค่าแรงที่วัดได้มาคูณค่าระยะทาง ก็จะได้ค่าแรงบิดออกมา และโปรแกรมจะแปลงค่าแรงบิดเป็นค่าความหนืดมูนนี่


    ภาพที่ 12.1  แสดง ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
    ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่(สถาบันไทย-เยอรมัน)

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

     พฤ, 05/09/2013 - 14:53 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายเกรียงศักดิ์ งามแสน
     41 หมู่ 15 ต.ชานุมาน
     อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
     37210

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

     พฤ, 02/05/2013 - 15:55 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายนภดล ชูสิทธิ์
     143/22 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
     อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

     งบปี พ.ศ.: 
     2548

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2)

     ศ, 16/11/2012 - 11:29 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องปี 42,43)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายพิทยา อำพนพนารัตน์
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
     อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

     งบปี พ.ศ.: 
     2543
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว