ยางและผลิตภัณฑ์

ยางและผลิตภัณฑ์

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายรักพงษ์ สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นแมช จำกัด
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ราคาเครื่องจักร: 
  800000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์

  อ, 16/02/2016 - 14:37 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

   อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
   รายละเอียด: 

   เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

   ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง

    พฤ, 11/06/2015 - 18:09 — admin5
    รายละเอียด: 

    หัวหน้าโครงการ
    ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
    ผู้ประกอบการ
    โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เชียงราย

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่

     จ, 09/02/2015 - 11:17 — admin5
     รายละเอียด: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
     ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
     ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
     หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
     บริษัทที่ร่วมโครงการบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

               การวัดความหนืด Mooney Viscosity เป็นการทดสอบที่มีความสำคัญต่อการระบุคุณสมบัติของยางแท่งอย่างหนึ่ง โดยค่าความหนืดที่วัดได้จะสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลของยาง ยิ่งยางมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ก็จะมีค่า Mooney Viscosity สูงตามไปด้วย นอกจากนี้ค่า Mooney Viscosity ยังสามารถใช้บอกถึงการเกิด Storage Hardening ได้อีกด้วย โดยการเกิด Storage Hardening จะทำให้ความหนืดของยางแท่งมีค่าสูงขึ้น
               เครื่องทดสอบวัดค่าความหนืดมูนนี่ มีหลักการทำงานคล้ายกับ เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด (CT Internal Mixer) ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา และออกวางจำหน่ายแล้ว กล่าวคือ อุปกรณ์ทั้งสองชนิดมีการควบคุมอุปกรณ์ของห้องผสมและดาย ในลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการวัดค่าแรงบิดในขณะที่ทำการผสม / ทดสอบ ในลักษณะเดียวกันคือ การใช้อุปกรณ์ LOADCELL เป็นเซนเซอร์วัดค่าแรง แล้วนำค่าแรงที่วัดได้มาคูณค่าระยะทาง ก็จะได้ค่าแรงบิดออกมา และโปรแกรมจะแปลงค่าแรงบิดเป็นค่าความหนืดมูนนี่


     ภาพที่ 12.1  แสดง ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่
     ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่(สถาบันไทย-เยอรมัน)

     งบปี พ.ศ.: 
     2557
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

      พฤ, 05/09/2013 - 14:53 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายเกรียงศักดิ์ งามแสน
      41 หมู่ 15 ต.ชานุมาน
      อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
      37210

      งบปี พ.ศ.: 
      2556

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

      พฤ, 02/05/2013 - 15:55 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายนภดล ชูสิทธิ์
      143/22 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
      อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

      งบปี พ.ศ.: 
      2548

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2)

      ศ, 16/11/2012 - 11:29 — admin5
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี 42,43)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายพิทยา อำพนพนารัตน์
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
      อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

      งบปี พ.ศ.: 
      2543
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ

       พ, 14/11/2012 - 12:51 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายพิทยา อำพนพนารัตน์
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
       ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80000

       งบปี พ.ศ.: 
       2542
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องอัดตัดตามแม่แบบสำหรับงานบรรจุภัณฑ์

        ศ, 12/10/2012 - 18:12 — admin3
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน

        งบปี พ.ศ.: 
        2551

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        ภาพประกอบ: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว