ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อทำข้าวฮางงอก

ศ, 25/11/2022 - 10:31 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา นายวทัญญู บุตรศรี นายวุฒิไกร ขยันการ

นักศึกษา นายณัฐวุฒิ พรมบุญ  นายพีรพัฒน์ สายแวว นายสราวุธ เกษี นายดิศรณ์ คำลือไชย

งบปี พ.ศ.: 
2564
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบ IOT ควบคุมบรรยากาศในไซโลเก็บข้าว เพื่อกำจัดมอด แมลง

  พฤ, 10/11/2022 - 10:37 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด

  105 ถ.สุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

  งบปี พ.ศ.: 
  2564
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   รถฉีดพ่นสารละลายหว่านข้าวและหว่านปุ๋ย

   พฤ, 10/11/2022 - 10:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   บริษัทศักดฺิ์พัฒนาการเกษตร

   งบปี พ.ศ.: 
   2564
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80

    พ, 01/08/2018 - 13:45 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

    งบปี พ.ศ.: 
    2559

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    รถไถนาบังคับวิทยุ

    พ, 01/08/2018 - 11:08 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลเชิดชูเกียรติ

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    วิสาหกิจชุมชน
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q)

    พ, 01/08/2018 - 11:04 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลที่3

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเพาะข้าวมอลต์

    อ, 31/07/2018 - 15:54 — admin5
    รายละเอียด: