เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล

แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT

จ, 22/03/2021 - 13:44 — admin5
รายละเอียด: 

ประมวผลข้อมูลทั้งด้านการดำเนินงานและด้านพลังงาน โดยทำงานร่วมกัยเทคโนโลยี IoT และ AI โดยการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การใช้เครื่องจักร เก็บข้อมูลบน Cloud ENRES Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI สามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงาน แจ้งเตือนและแนะนำวิธีการจัดการและการใช้พลังงานของเครื่องจักร อาคาร โรงงาน

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน

จ, 09/10/2017 - 18:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

MTEC

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน

  อ, 02/08/2016 - 11:36 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว