ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง

นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63

พ, 01/07/2020 - 09:50 — admin5
รายละเอียด: 

งานPipe  Jacking เป็นงานที่ยากและต้องมีความละเอียดสูง การตรวจสอบหรือทิศทางของหัวเจาะหรือแนวดันท่อจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในงานPipe Jacking จากปกติปัจจุบันการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคจะใช้เครื่องมือในม้องตลาดในการวิเคราะห์สาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ก็ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการขุดเจาะสารวจอีกครั้งเพื่อความั่นใจในระดับสาธารณูปโภคใต้ดินซึ่งท าด้วยแรงงานดังรูปที่ 7จะเห็นว่าการขุดเจาะด้วยแรงงานคนเพื่อการสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินอยู่ดีซึ่งใช้ระยะเวลานานและมีข้อจากัดสูงดังนี้โครงการนี้จึงจะพัฒนาเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อขุดเจาะใต้ดินด้วยระบบแรงดันน้าสูงซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมาะสมมีระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถควบคุมทิศทางและสามารถใช้กับสาธารณูปโภคได้ทุกรูปแบบลดข้อจากัดต่างๆได้มากขึ้นซึ่งเครื่องสารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคเพื่อการขุดเจาะระบบไฟฟ้าใต้ดิน ที่จะท าการพัฒนานั้นมีรูปแบบดังรูปที่8ที่มีคุณสมบัติจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคือใช้สารวจตาแหน่งความลึกสาธารณูปโภคใต้ดินได้ทุกรูปแบบและไม่ต้องใช้แรงงานในการตอกเหล็กในการหาความลึกและตาแหน่งสาธารณูปโภคแม่นยาและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคน

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
นวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดิน VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

  พฤ, 08/08/2019 - 09:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  550000
  ภาพหน้าปก: 

  หุ่นยนต์แบบคาน

  พ, 15/05/2019 - 09:30 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  0000
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   SME
   ภาพหน้าปก: 

   ตุ้มทิ้งน้ำหนักฟรีแถบติดแถบ

   พ, 01/08/2018 - 13:50 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: