เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:47 — admin5
รายละเอียด: 

เนื่องจากปัจจุบัน โลกของเราให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้า ซึ่งจะมีการจัดการที่เหมาะสมให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พื นที่บางแห่งของประเทศไทย ไม่เหมาะสมกับการผลิตน ้าหรือขนส่งน ้าไปใช้ ท้าให้สถานที่เหล่านั นมีน ้าจ้าหน่ายในราคาสูง หรือ ขาดแคลนน ้ากินน ้าใช้ทางเรามองเห็นว่าควรมีเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี เครื่องผลิตน ้าจากอากาศ จะน้าอากาศภายนอกที่มีความชื นมากกว่า 35%มาท้าความสาด และกลั่นน ้าออกมาเก็บไว้ น ้าที่เก็บไว้จะผ่านขั นตอนการปรับปรุงต่างๆ ประกอบด้วย ระบบกรองฝุ่นและกลิ่น (Carbon Filter) ผ่านระบบ Reverse Osmosis  ผ่านกรองเซรามิคและอุลตร้าไวโอเลต เพื่อให้ได้น ้ากรองที่สะอาด

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

  พ, 11/09/2019 - 14:58 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

  สุรศักดิ์ ผาสุกรูป 087-5318445

  num.sak2509@gmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   จำหน่ายเชิงพาณิชย์
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ประชาชนทั่วไป
   ภาพหน้าปก: 

   อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2

   พฤ, 02/08/2018 - 15:09 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2561

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   กล้องจุลทรรศน์วัดชิ้นงาน (TPD)

   พ, 18/04/2018 - 15:01 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายปิโยรส คงช่วย
   ษริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   800000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD)

   พ, 18/04/2018 - 14:59 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายกีรสิร รวิศนนท์
   บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์ (VCE60)

   ศ, 20/10/2017 - 11:52 — admin5
   รายละเอียด: 

   SOLAR PANAL (ตู้พลังงานแสงอาทิตย์เอนกประสงค์) นี้ได้พัฒนาและประยุกต์มาจากรถครัวสนามของกองทัพและรถปฐมพยาบาล นำมาประยุกต์พัฒนาใช้งานสนับสนุนในการประกอบอาหารหรืองานช่วยเหลือสาธารณะภัยช่วยปฐมพยาบาลช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ตัวตู้สามารถเปิดได้ 3 ด้านโดยมีกระบอกไฮดรอลิคเป็นตัวค้ำยันสำหรับเปิด-ปิดผนังด้านข้างช่วยป้องกันอันตรายต่อการใช้งาน                 แผงโซล่าเซลที่ติดกับตู้เอนกประสงค์มีขนาด 5,980 KW. และมีแผงโซล่าเซลอิสระที่ตั้งเพิ่มอีก 920 W.                                 (หรือแล้วแต่จะเพิ่มได้ตามความต้องการ)สามารถยื่นหดขยายออกเป็นหลังคาให้ร่มเงาต่อการใช้สอย           และเก็บได้เรียบร้อย ด้านในมีอุปกรณ์ช่วยเหลือสามารถประยุกต์ใช้ในประกอบอาหาร หรือช่วยเหลือสาธารณะภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เป็นตู้อเนกประสงค์ ที่สามารถประยุกต์ทำงานได้หลากหลาย 

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    อื่นๆ
    ราคาเครื่องจักร: 
    1200000
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

    พ, 03/08/2016 - 15:00 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

     พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      300000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ

      พ, 03/08/2016 - 14:41 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องพิมพ์สกรีน จำนวน 6 สี

      ส, 13/10/2012 - 00:00 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว