อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องคั่วธัญพืช

พฤ, 21/04/2016 - 13:51 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด

อ, 16/02/2016 - 14:35 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ 

  ศ, 19/06/2015 - 13:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายสุชาติ เสาร์สุวรรณ

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

   ศ, 12/06/2015 - 10:01 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

   Sago Starch Production Machine

   การผลิตเม็ดแป้งสาคูของเกษตรกรในอดีต ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือการนําแป้งสาคูที่ยังชื้น พอหมาดๆ นําไปใส่ถาดและร่อนไปมา เพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นจึงนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ง ทําให้เสียเวลาและเกิดความเหนื่อยล้า จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ดําเนินโครงการมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยมีหลักการร่อนแป้งให้เป็นเม็ดและคัดแยกขนาดให้ อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า สะดวกและรวดเร็ว ขนาดของเม็ดมีความสม่ำเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย

    

   คุณสมบัติและสมรรถนะ

   ·        เครื่องมีขนาด 55 x 140 x 74 เซนติเมตร วัสดุโครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งทําด้วยเหล็กสแตนเลส

   ·        กำลังการผลิต 1 กิโลกรัมต่อ 2 นาที

   ·        หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220 V

   ·        มียอย (Coupling) ขนาด เกียร์ทดอัตรา 1 : 15 ส่งกําลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบต่อนาที

   ·        ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติเมตi

   ·        ตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาด 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร

   ·        ถาดรองรับเม็ดแป้งเป็นมอเตอร์สั่นเขย่ารุ่น VBM-2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที

   ·        ติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการเปิด ปิด

   ราคาเริ่มต้นที่          55,000  บาท/เครื่อง

   พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

    

   พัฒนาโดย                 ผศ.พนม  อินทฤทธิ์  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         โทร : 081-8938430  

   ผู้ประกอบการ              กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    60000
    ภาพหน้าปก: 

    โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์

    ศ, 12/06/2015 - 09:17 — admin5
    รายละเอียด: 

    หัวหน้าโครงการ
    นายสมนึก  วันละ   วิทยาลันเทคนิคแพร่
    ผู้ประกอบการ
    แคบหมูแม่ศรีลา  แพร่

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน

     ศ, 12/06/2015 - 09:13 — admin5
     รายละเอียด: 

     หัวหน้าโครงการ
     นายจเร  อุปวัฒน์   วิทยาลัยเทคนิคน่าน  เชียงใหม่
     ผู้ประกอบการ
     กลุ่มกาแฟมูเซออมก๋อย   เชียงราย

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง

      พฤ, 11/06/2015 - 18:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      หัวหน้าโครงการ
      ดร.บรรเจิด แสงจันทรื   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
      ผู้ประกอบการ
      กลุ่มสตรีเข้มแข็งอ.ปาย   แม่ฮ่องสอน

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ

      พฤ, 11/06/2015 - 17:56 — admin5
      รายละเอียด: 

      เครื่องอัดสุกขาวเกรียบ

      Extruder Cooking for crisp cracker

       กระบวนการผลิตข้าวเกรียบแต่เดิมเป็นแบบใช้แรงงานคนเกือบ 100% ทำให้มีความจำกัดในด้านกำลังการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการขึ้นรูปและการตาก เนื่องจากแป้งที่จะต้องน้ำมาทำนั้นต้องใช้แรงนวด ทำให้ขนาดของแท่งข้าวเกรียบไม่เท่ากัน หลังจากนั้นจะนำแท่งข้าวเกรียบที่นวดแล้วไปนึ่งเพื่อให้แป้งสุก แล้วนำไปพักหรือแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืนถึงจะนำมาหั่นให้เป็นแผ่น ทั้งนี้ในการหั่นแต่ละชิ้นยังมีขนาดและน้ำหนักที่ต่างกันไม่ได้มาตรฐาน แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งบางครั้งแดดไม่มีทำให้แผ่นข้าวเกรียบไม่แห้งและรักษาความชื้นของข้าวเกรียบไม่ได้ ผู้ประกอบการและผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทำการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลิตข้าวเกรียบเพื่อให้สามารถผลิตได้รวดเร็วทันต่อความต้องการ ได้ขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกัน และง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง โดยมีราคาต้นทุนต่ำ ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าของเครื่องจักรจากต่างประเทศ

      คุณสมบัติและสมรรถนะ

      ·        กำลังการผลิตสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

      ·        ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มีชุดวงจรควบคุมการทำงาน                                                                   

      ·        โครงเครื่องและตู้อบทำจากสเตนเลส

       

      ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/เครื่อง

      พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

       

      พัฒนาโดย                 รศ.ดร.สุนทรี รินทร์คำ

      คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

      โทรศัพท  086-4319700

      ผู้ประกอบการ         นางสาวภัสรนลิน ดวงคํา  

      วิสาหกิจชุมชน รักษดอนจั่น  เลขที่ 12/17 หมู 4 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 099-2979654

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอบปลาแดดเดียว

       ศ, 24/04/2015 - 10:37 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องอบปลาแดดเดียว

       Sun-Dried Fish Machine

       ปลาแดดเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งในปัจจุบันทางผู้ผลิตไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้เพราะการตากปลานั้นต้องอาศัยความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์และลมจากธรรมชาติ ซึ่งมีความแปรผันตามฤดูกาลและยังมีปัญหาความสะอาดจากแมลงรบกวน จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง ดังนั้นการนำแหล่งกำเนิดความร้อนโดยพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะสามารถความคุมความร้อนได้ตามต้องการและให้ความร้อนได้รวดเร็ว ในประเทศไทยเครื่องอบแห้งแปรรูปอาหาร (Food Dryer Machine) ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งยังมีราคาที่สูงซึ่งไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนั้นการสร้างเครื่องอบปลาโดยพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตและประกอบได้อย่างง่ายๆ ในประเทศไทยจะสามารถช่วยลดการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศได้

       คุณสมบัติและสมรรถนะ

       ·        ตัวเครื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ขาตั้ง 2. ตัวตู้อบ และ 3. ฝาครอบ โครงเครื่องและตู้อบทำจากสเตนเลส ตัวตู้อบทำจากกระจกเทมเปอร์เพื่อความสวยงามและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกขึ้นภายในตู้อบ

       ·        ให้ความร้อนด้วย หลอดอินฟาเรดขนาด 1300 วัตต์ สามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้ในเวลาอันสั้น ประหยัดไฟกว่าตัวให้ความร้อนชนิดอื่นๆเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการให้ความร้อน

       ·        กระจายความร้อนด้วยพัดลม

       ·        มีชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับตู้อบมีค่าประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส

       ·        สามารถนำไปประยุกต์อบเนื้อหมูหรือเนื้อวัวแดดเดียวได้                                                                

       ราคาเริ่มต้นที่  200,000 บาท/เครื่อง

       พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

       พัฒนาโดย                   ดร.คุณยุต  เอี่ยมสอาด

                                       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                      เลขที่  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                                     โทรศัพท์ 086-3747111

       ผู้ประกอบการ            กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

              คุณไพรินทร์  เทียนสุวรรณ โทรศัพท์ 084-9224655

       http://kojieiji.com/ บริษัทผลิตขาย

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องผ่าถั่วปากอ้า

        ศ, 10/04/2015 - 13:56 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผลงานของ
        นายมานพ  แย้มแฟง
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        งบปี พ.ศ.: 
        2557

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว