อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน

พฤ, 29/08/2019 - 10:30 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ระดับงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
65000
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง

พฤ, 22/08/2019 - 13:46 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

พฤ, 22/08/2019 - 13:44 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

พฤ, 22/08/2019 - 13:42 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด)

พ, 21/08/2019 - 16:26 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด)

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
120000
ภาพหน้าปก: 

รถขายกาแฟสด จรยุทธ

พ, 01/08/2018 - 15:03 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีสร้างสรรค์อาชีพเพื่อสังคม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง

พ, 01/08/2018 - 14:13 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ

พ, 01/08/2018 - 13:43 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครืองทอดสุญญากาศ

พ, 01/08/2018 - 11:36 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

พ, 01/08/2018 - 11:28 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว