อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

พ, 11/09/2019 - 14:53 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562

 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายชาญชัย  แฮวอู

084-246-9909

chanchai_478@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

พ, 11/09/2019 - 14:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด 089-392-6030

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว

ศ, 30/08/2019 - 10:54 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ระดับงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
200000
ภาพหน้าปก: