ยานยนต์และโลจิสติกส์

นอสตร้า โลจิสติกส์ อนาไลท์ติกส์ แพลตฟอร์ม

จ, 22/03/2021 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

เป็น Platform ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง เช่น ข้อมูลการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่ และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนรายจ่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการไฮโดรคลีนนิ่ง

จ, 22/03/2021 - 13:39 — admin5
รายละเอียด: 

ใช้กระบวนการ Electrolysis แยกน้ำเป็นก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้แบบ High Temperature และทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ สามารถกำจัดคราวเขม่าควันในห้องเผาไหม้ได้ถึง 95% ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและสมรรถนะเครื่องยนต์

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

จากความยากเย็นความไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือกิจธุระอื่นของผู้ใช้รถวิลแชร์(คนชรา/คนพิการ/ผู้ป่วย)เพื่อช่วยลดปัญหาให้ทุกการเดินทางของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยสูงสุด จึงคิดท าโครงการการประดิษฐ์และพัฒนาต่อยอดเป็น ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้า (EV Van) ส าหรับการบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ที่ภายในรถประกอบด้วยระบบลิฟท์ไฮดรอลิคส์ยกวิลแชร์พร้อมผู้นั่งขึ้น-ลงรถมีราวจับ ท าให้ขึ้นและลงรถได้สะดวก มีหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย และเข็มขัดนิรภัย พื้นที่กว้างรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ 1-2 ท่าน และมีเบาะนั่งส าหรับผู้ติดตาม 2 -4 ท่านขณะขับขี่นุ่มสบาย เงียบไร้เสียงรบกวนการนอนพักผ่อนประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมบ ารุงมลภาวะเป็นศูนย์ไม่ส่งผลให้โลกร้อน ลดฝุ่นควันหรือฝุ่น PM2.5ควบคู่ไปกับการท าวิจัย ศึกษาและประเมินต้นทุนการผลิตจริง เพื่อการวางแผนการผลิตแบบ Mass Product ที่สามารถน าเสนอขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทยได้ในราคาที่สมเหตุผล

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
ต้นแบบรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

  พ, 11/09/2019 - 14:07 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่1

  สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

  ติดต่อ บริษัท  บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) 02-817-5555-7

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจอดรถอัจฉริยะ

  พ, 01/08/2018 - 13:35 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: