โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

พฤ, 22/08/2019 - 13:49 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์

พฤ, 22/08/2019 - 13:48 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

พฤ, 22/08/2019 - 13:47 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง

พฤ, 22/08/2019 - 13:46 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

พฤ, 22/08/2019 - 13:44 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

พฤ, 22/08/2019 - 13:42 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

อ, 15/01/2019 - 11:15 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

นางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถไถนาบังคับวิทยุ

  พ, 01/08/2018 - 11:08 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2

  พ, 01/08/2018 - 11:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกิยรติ

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q)

  พ, 01/08/2018 - 11:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่3

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว