โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

อ, 15/01/2019 - 11:15 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

นางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถไถนาบังคับวิทยุ

  พ, 01/08/2018 - 11:08 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2

  พ, 01/08/2018 - 11:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกิยรติ

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q)

  พ, 01/08/2018 - 11:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่3

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ

  พ, 01/08/2018 - 11:01 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่3

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า

  พ, 01/08/2018 - 10:58 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่2

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม

  พ, 01/08/2018 - 10:54 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่1

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

  จ, 26/02/2018 - 14:28 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์

  จ, 26/02/2018 - 14:27 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร

  จ, 26/02/2018 - 14:19 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว