โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ชื่อเดิม)

เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

  จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตสับปะรดผง (Spray drier)

  พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายสมนึก วันละ
  วท.แพร่ 

  ประสิทธิภาพเครื่อง
  % yield ประมาณ 25 %
  ต้นทุนการผลิต ประมาณลิตรละ 20-30 บาท

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

  พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

  พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายถิรหัส มั่นคง
  ว.การอาชีพของแก่น

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่

  พ, 21/06/2017 - 17:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  โทร.   054711601 

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว

  พ, 21/06/2017 - 17:42 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายประพจน์ ขุนทอง
  ม.เกษตร

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย

   พ, 21/06/2017 - 17:32 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายสุทธิพร คงเพ็ชร์
   ว.เทคนิคชลบุรี
    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

    ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    คุณบรรเจิด แสงจันทร์
    เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
    อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม

     ส, 25/03/2017 - 14:00 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     คุณยุทธนา สิงห์ประพันธ์
     เลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย
     อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

     ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ

     งบปี พ.ศ.: 
     2560

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว