โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ชื่อเดิม)

ถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน

ศ, 12/10/2012 - 16:48 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2547
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ทดสอบการสร้าง catalog

  ศ, 24/08/2012 - 16:16 — sysadmin

  เครื่องขัดเมือกเม็ดกาแฟต้นแบบ

  พ, 25/07/2012 - 20:13 — admin
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2548
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแกะกลีบกระเทียม

   พ, 25/07/2012 - 20:11 — admin
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2548
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องแยกฝักและย่อยต้นถั่วลิสง

    พ, 25/07/2012 - 20:11 — admin
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2548
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปลูกกระเทียมให้มีความแม่นยำในการปลูก

     พ, 25/07/2012 - 17:39 — admin
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน

     งบปี พ.ศ.: 
     2548
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องมือการผลิตแผ่นไม้อัดจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งทางการเกษตร

      พ, 25/07/2012 - 17:37 — admin
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2548
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องกรีดยาง

       พ, 25/07/2012 - 17:30 — admin
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2548
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว