โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

พ, 12/07/2017 - 16:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตสัปะรดผง

  พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายสมนึก วันละ
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

   พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

    พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายถิรหัส มั่นคง
    ว.การอาชีพของแก่น

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่

     พ, 21/06/2017 - 17:50 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
     ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     โทร.   054711601 

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว

      พ, 21/06/2017 - 17:42 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      นายประพจน์ ขุนทอง
      ม.เกษตร

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย

       พ, 21/06/2017 - 17:32 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       นายสุทธิพร คงเพ็ชร์
       ว.เทคนิคชลบุรี
        

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

        ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา
        คุณบรรเจิด แสงจันทร์
        เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
        อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

        งบปี พ.ศ.: 
        2560
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม

         ส, 25/03/2017 - 14:00 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา
         คุณยุทธนา สิงห์ประพันธ์
         เลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย
         อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

         งบปี พ.ศ.: 
         2560
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น

          ส, 25/03/2017 - 10:03 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา
          คุณสุนทรี รินทร์คำ
          เลขที่ 84/2 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา
          อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

          งบปี พ.ศ.: 
          2560
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว