โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท (ชื่อเดิม)

เครื่องล้างและคัดขนาดละมุดระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

พฤ, 07/04/2022 - 09:33 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  ดร.สิงห์รัญ ชารี
คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายศิริเจษฎ์ กองแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

  อ, 05/04/2022 - 14:18 — admin2
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  หัวหน้าโครงการ               :  นายวิทยา  โพธิ์ถาวร
  คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายชยางกูร  ไชยวงศ์
  คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายจิระพงศ์  อ่อนหนู
  คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายธนาวุฒิ  เดี่ยววานิช
  คณะทำงานโครงการ (4)      :  นายปิยะพงศ์  สำลีแก้ว

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตขนมวุ้นลูกตาลกรอบของวิสาหกิจชุมชนบ้านพังเถียะ (RID65)

   อ, 05/04/2022 - 14:14 — admin2
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   หัวหน้าโครงการ               :  นางสาวนศพร ธรรมโชติ
   คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายจรัญ ธรรมใจ
   คณะทำงานโครงการ (2)      :  ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวลประสิทธิภาพสูง (RID65)

    อ, 05/04/2022 - 14:08 — admin2
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    หัวหน้าโครงการ               :  ประพันธ์พงษ์ สมศิลา
    คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.ดร.วิโรช ทัศนะ
    คณะทำงานโครงการ (2)      :  ดร.ทศพร แจ่มใส
    คณะทำงานโครงการ (3)      :  ผศ.ประทีป ตุ้มทอง

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องย้อมสีผ้าหม้อฮ่อมอัตโนมัติ (RID65)

     อ, 05/04/2022 - 13:40 — admin2
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     หัวหน้าโครงการ               :  นายสมนึก วันละ
     คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายพรต  ใจฉลาด
     คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายอติรุจน์ เวียงนิล
     คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายภานุวิชญ์ ปวงวัฒนา
     คณะทำงานโครงการ (4)      :  นางสาวภัทราพร  ข้ามเขา

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องซีลปิดขอบฝาบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกกลมแบบจานหมุนปรับหลายขนาดได้ของผลิตภัณฑ์จากทองม้วนกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

      อ, 05/04/2022 - 13:34 — admin2
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      หัวหน้าโครงการ               :  อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล
      คณะทำงานโครงการ (1)     :  อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องล้าง - หั่นมะระขี้นกเพื่อวิสาหกิจชุมชน (RID65)

       อ, 05/04/2022 - 13:24 — admin2
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       หัวหน้าโครงการ                :  นายคูน บุตราช
       คณะทำงานโครงการ (1)     :  นางสาวอนุศรา  เรียงสา
       คณะทำงานโครงการ (2)     :  นายราชัย  ทองกระจ่าง
       คณะทำงานโครงการ (3)     :  นายนิรุตต์  ประยูรเจริญ
       คณะทำงานโครงการ (4)     :  นายชาญ จับฟั่น

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องขอดเกล็ดปลากะพงด้วยระบบน้ำแรงดันสูง (RID65)

        อ, 05/04/2022 - 13:18 — admin2
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา
        หัวหน้าโครงการ                 :  รศ.ดร.ศิริชัย  ต่อสกุล
        คณะทำงานโครงการ (1)      :  ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์  คงพันธุ์
        คณะทำงานโครงการ (2)      :  นายกฤติธรณ์  นามสง่า
        คณะทำงานโครงการ (3)      :  นายสุทิวัส  แววดี

         

        งบปี พ.ศ.: 
        2565
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องผลิตเนื้อลูกสำรองพร้อมทาน (RID65)

         อ, 05/04/2022 - 12:06 — admin2
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา
         หัวหน้าโครงการ              :  นายวรพจน์  ตรีรัตน์ฤดี  (ความเชี่ยวชาญ วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์)
         คณะทำงานโครงการ (1)    :  นายบัญชา  เกศศรี  (ความเชี่ยวชาญ ระบบไฟฟ้าและควบคุม)                     
         คณะทำงานโครงการ (2)    :  นายวิศิษฐ  อ่อนประสงค์  (ความเชี่ยวชาญ การสร้างเครื่องและทดสอบ)
         คณะทำงานโครงการ (3)    :  นายมงคลศักดิ์  ดวงพุทธา (ความเชี่ยวชาญ การสร้างเครื่องและทดสอบ)                                    
         คณะทำงานโครงการ (4)    :  นายธนภัทร  คุณชม  (ความเชี่ยวชาญ ออกแบบและเขียนแบบ)

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2565
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั้ม (RID65)

          อ, 05/04/2022 - 11:57 — admin2
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา
          หัวหน้าโครงการ               :  รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
          คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายสุทธิเกียรติ ภูพานไร่
          คณะทำงานโครงการ (2)      :  นางสาวกนกภรณ์ บำรุงภักดี

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2565
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว