โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวะและอุดมศึกษา

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

พ, 11/09/2019 - 15:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายชาญชัย  แฮวอู

084-246-9909

chanchai_478@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์ขัดดรัมเบรค

พ, 11/09/2019 - 15:01 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

สันติ คำไหว 087-204 0840     santi_3485@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

  พ, 11/09/2019 - 15:00 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

  นายสุชิน ชินสีห์

  083-4675848

  suchinkorat@gmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ

  พ, 11/09/2019 - 14:59 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

  วิทยาลัยการอาชีพไชยา

  อจ.เกศรา คงเจริญ

  062-5407021

  ouy2526@hotmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

  พ, 11/09/2019 - 14:58 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

  สุรศักดิ์ ผาสุกรูป 087-5318445

  num.sak2509@gmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   จำหน่ายเชิงพาณิชย์
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ประชาชนทั่วไป
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

   พ, 11/09/2019 - 14:57 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

   การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

   นายกรวิชญ์   เผื่อนดา

   083-7677452

   sumanin0229@gmail.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   SME
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย

   พ, 11/09/2019 - 14:55 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

   การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

   สมศักดิ์   แข็งแรง  089-2692088   somsak_kaeng19@hotmail.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

    พ, 11/09/2019 - 14:53 — admin5
    รายละเอียด: 

    รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

    การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562

     วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

    นายชาญชัย  แฮวอู

    084-246-9909

    chanchai_478@hotmail.com

    งบปี พ.ศ.: 
    2562
    ภาพประกอบ: 
    เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    SME
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์ล้างแผงโซล่าเซล v.2

    พฤ, 02/08/2018 - 15:09 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2)

    พฤ, 02/08/2018 - 15:07 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว