โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60)

พ, 04/10/2017 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง

(Beverage Fault Rejection)

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งได้รับพัฒนาโดยใช้หลัวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นส่วนทางกล และการนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคัดแยกข้อบกพร่องของแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหลอมมาแล้ว ซึ่งการตรวจสอบและคัดแยกดังกล่าวจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหลอมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน

หลักการทำงานของเครื่องคือเครื่องจักรจะทำการตรวจสอบแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีความไวสูง (Optical Inspection Systems) และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโรงงาน จากนั้นแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกแยกออกจากสายพานการผลิต ซึ่งการคัดแยกออกจากสายพานการผลิตเป็นการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางกลที่มีความแม่นยำ ฟังก์ชั่นการทำงานสามารถเพิ่มหรือลดรูปแบบงานทีมีข้อบกพร่องด้วยผู้ใช้ได้เอง สามารถเก็บข้อมูลจำนวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Real time monitoring) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิต

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  2000000
  ภาพหน้าปก: 

  หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)

  พ, 04/10/2017 - 10:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้

       (Walker Exoskeleton Robotic)

  โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

   

   

  พัฒนาโดยการติดล้อหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเคลื่อนที่ได้ที่ช่วยทรงตัวได้ด้านหลังของหุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่ใช้งานอีกทั้งยังมีจอแสดงผลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการเดินว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างและยังแก้ความเบื่อได้ด้วยการมีเกมที่ขยับตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอีกด้วยส่งผลให้ผู้ป่วยลดความเครียดและสนุกไปกับมันทำให้อยากที่จะกายภาพบำบัดมากขึ้นหรือบ่อยขึ้น และยังแบ่งเบาหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยได้อีกมากเนื่องจากจะลดราคาเช่าใช้งานให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

   

  ผู้ร่วมโครงการ 

   ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 

         ชื่อ-นามสกุล  นายปรีชา  เต็มพร้อม   ตำแหน่ง  นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย           

         สมาคมเครื่องจักรกลไทย                                                                                     

    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ (ผู้ผลิตเท่านั้น) 

         ชื่อ-นามสกุล  นาย อนุชิต  นาคกล่อม  ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขาย 

         บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด             

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  ภาพประกอบ: 
  หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ทดลองตลาด
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  1500000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

  พ, 03/08/2016 - 15:00 — admin3
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ

   พ, 03/08/2016 - 14:59 — admin3
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

    พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    200000
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

    พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน

     พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business)

      พ, 03/08/2016 - 14:56 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

      พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

       พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ราคาเครื่องจักร: 
        300000
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว