โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง

พฤ, 26/04/2018 - 14:11 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  70000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท

  พฤ, 26/04/2018 - 11:28 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม

   พฤ, 26/04/2018 - 11:27 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

    พฤ, 26/04/2018 - 11:21 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

     พฤ, 26/04/2018 - 11:18 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559

     เอกสารประกอบ

     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน

     พฤ, 26/04/2018 - 11:16 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท

      พฤ, 26/04/2018 - 11:14 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       1200000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูงแบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์

       พฤ, 26/04/2018 - 11:12 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลําเลียงผลปาล์ม

        พฤ, 26/04/2018 - 11:10 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ราคาเครื่องจักร: 
         1200000
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล

         พ, 25/04/2018 - 14:59 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2558
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว