โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะเพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ(VCE64)

ศ, 02/04/2021 - 10:05 — bunsita
รายละเอียด: 

ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทันตกรรม (ทันตกรรมทางไกล, Tele-dentistry) ทำให้ผู้มีปัญหาช่องปากสามารถขอคำปรึกษา (Tele-consultation) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบทันตแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่เพียงการใช้ข้อความสนทนา ทำให้การให้คำปรึกษาทำได้อย่างจำกัด การพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะ (Smart Dentistry) โดยเพิ่มการใช้อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปาก (Intra-oral camera) เพื่อส่งภาพหรือวิดีโอ การสร้างระบบบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลและการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์ จะเพิ่มความแม่นยำของการให้คำปรึกษาและทำให้การนัดหมายมีความจำเพาะต่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันอุปกรณ์เก็บภาพช่องปากยังนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งาน การพัฒนาอุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากพร้อมแอพพลิเคชั่น สร้างระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่เป็นของไทยเองจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชน เพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ (Health Equity) โดยยังมีความปลอดภัยในการจัดการรระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากที่ต้องการพัฒนา
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ประชาชนทั่วไป
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่ (VCE64)

  พฤ, 01/04/2021 - 15:40 — bunsita
  รายละเอียด: 

  ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และประเทศอุตสาหกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น การเกิดปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ำตามมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาสุขภาพอนามัยที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่าเป็นเทคโนโลยีที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และยังสามารถนำน้ำที่ได้บำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่ากลับมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรได้

   

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2564
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมาเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องช่วยหายใจ (VCE63)

   พ, 08/07/2020 - 14:39 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผสมยาง Compound กับเส้นใยธรรมชาติจากพืช (VCE)

    พ, 08/07/2020 - 14:36 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เตียงผู้ป่วยชนิดพลิกคว่ำและปรับระดับเพื่อผงศีรษะได้ (VCE63)

     พ, 08/07/2020 - 14:34 — admin5
     รายละเอียด: 

     ปกรณ์เตียงผู้ป่วยชนิดหมุนพลิกคว่ำหน้าผู้ป่วยและกระดกหัวผู้ป่วยขึ้นหรือลงได้ นับเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์ของไทยมีความต้องการสูง มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้พลิกคว่ำผู้ป่วยจากการติดเชื้อโรคร้ายโควิด-19 ซึ่งจะมีอาการหายใจไม่ออกเพราะหัวใจกดทับปอด จะต้องให้นอนคว่ำ, ใช้เพื่อการ X-Ray, ใช้เพื่อการผ่าตัดหลัง, ใช้พลิกผู้ป่วยที่หลังหักไม่ให้เกิดการกดทับประสาท, ใช้พลิกและกระดกเพื่อรักษาอาการบ้านหมุนของผู้ป่วยให้นิ่วในประสาทหูกลิ้งกลับเข้าที่ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์นี้ไทยเราต้องนำเข้ามาใช้ในราคาค่อนข้างสูง โครงการจึงคิดพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ เพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ รวมถึงทำให้มีราคาต่ำกว่า แต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า โดยมีระบบกลไกที่สามารถหมุนพลิกและกระดกได้เหมาะสมตามอาการผู้ป่วย รวมถึงอุปกรณ์รัดจับยึดผู้ป่วยให้ปลอดภัยขณะหมุนพลิกตัวหรือกระดกหัวผู้ป่วยขึ้น-ลงที่สอดคล้องตามมาตรฐานการแพทย์ และมีล้อเข็นเพื่อการลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ 

     งบปี พ.ศ.: 
     2563
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดอุปกรณ์ความดันลบครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราคาเหมาะสม (VCE63)

      พ, 08/07/2020 - 14:30 — admin5
      รายละเอียด: 

      ปกรณ์ตู้ความดันลบครอบเตียง สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้ออันตราย ชนิดราคาเหมาะสม ออกแบบใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน มีช่องเปิด-ปิดรอบตัวผู้ป่วย เพื่อความสะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ภายในตู้ควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก 

      อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ 3 ระบบ ต่อพ่วงเชื่อมโยงเข้าเป็นชุดเดียวกัน คือ 1)ระบบห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย 2)ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ และ 3)ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง โดย :- 

      1) ระบบห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย ออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ กล่องส่วนบน กับ โครงเต็นท์และเต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย โดย กล่องส่วนบน จะออกแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุเป็นอะคริลิคใส สำหรับครอบส่วนหัวของผู้ป่วย ที่ผนังด้านข้าง มีเจาะรูทำเป็นท่อสำหรับดูดลมออกจากห้องผู้ป่วย และที่ด้านหน้ามีเจาะรูทำเป็นช่องสอดมือไว้อีก 2 ช่อง สำหรับช่วยในการจัดการผู้ป่วยหรือวัสดุภายในเต็นท์ และโครงเต็นท์ ซึ่งทำเป็นโครงกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ เต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย ซึ่งออกแบบเป็นลักษณะถุงซิปพลาสติก ซึ่งมีซิปเปิดหลายช่อง ให้สามารถนำเบาะนอน ผู้ป่วย ใส่เข้าไปข้างในได้ โดย เต็นท์พลาสติกใสคลุมส่วนล่างผู้ป่วย สามารถนำไปประกอบเข้าโครงเต็นท์ได้ง่าย และประอบเข้ากับ กล่องส่วนบน ได้ง่ายเช่นกัน ทั้งสองส่วนนี้เมื่อประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียวกันจะสามารถใช้งานเป็นห้องอากาศแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย 

      2) ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ  ออกแบบเป็นกล่อง มีท่อดูดเพื่อพ่วงต่อเข้ากับท่อของ กล่องส่วนบน ภายในกล่องประกอบด้วย แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.9995 และหลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศขณะที่อากาศไหลผ่าน และฆ่าเชื้อโรคที่แผ่นกรองอากาศสามารถกรองไว้ได้ 

      3ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ (Blower) ซึ่งจะมีท่อดูดไปพ่วงต่อเข้ากับท่อของ กล่องกรองเชื้อโรค โดยพัดลมดูดอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายในเต็นท์ผ่านชุดกรองอากาศ ทำให้อากาศภายในเต็นท์ไหลเวียน สร้างความดันลบภายในห้องทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าห้องได้ทางเดียว อากาศไม่สามารถไหลออกจากห้องสู่ภายนอกได้ และรักษาระดับความดันภายในชุดเต็นท์ให้เป็นความดันลบตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก ไม่ให้มีการกระจายของเชื้อโรค ปล่อยเฉพาะอากาศสะอาดออกจากระบบเท่านั้น 

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2563
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       หุ่นยนต์ส่งของวัดอุณหภูมิผู้ป่วยพร้อมระบบสื่อสารทางไกล (VCE63)

       พ, 08/07/2020 - 11:17 — admin5
       รายละเอียด: 

       จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ในปัจจุบัน ทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อที่ทำงานกันอย่างหนัก โดยหากบุคลากรเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ อาจทำให้ประเทศไทยขาดกำลังทางบุคลากรที่สำคัญไป เป็นเหตุให้ผู้ที่รอคอยการรักษามีความเสี่ยงในการมีชีวิตรอดต่ำและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคำนึงถึงบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วย จึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยหุ่นยนต์ขนส่งจ่ายยา ตรวจวัดอุณหภูมิ และสื่อสารกับผู้ป่วยอัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการระบาดเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งช่วยเหลือในการวัดอุณหภูมิ จ่ายยา  

       ส่งอาหารและสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นกิจวัตรประจำวันของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในทุก ๆ วัน โดยให้ผ่านการสัมผัสหรือพบเจอกับผู้ป่วยในระยะใกล้ชิดให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และรักษาผู้อื่นต่อไป 

       งบปี พ.ศ.: 
       2563
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ชุดอุปกรณ์ความดันลบเพื่องานทันตกรรมสำหรับผู้ติดเชื้อ (VCE63)

        พ, 08/07/2020 - 11:12 — admin5
        รายละเอียด: 

        ปกรณ์ตู้ความดันลบครอบศีรษะผู้ทำฟัน ที่สะดวกต่อการทำทันตกรรมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย ออกแบบให้เหมาะสมกับทันตแพทย์ใช้งาน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทันตกรรมได้ เช่น มีช่องให้สามารถสอดท่อฉีดน้ำเกลือ และท่อดูดน้ำลาย-น้ำเกลือขณะที่กรอฟันออกทิ้ง มีช่องสอดมือเข้าถึงปากผู้ป่วยได้ สะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ภายในตู้จะมีการควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ (Negative Pressure) โดยอากาศและละอองที่ฟุ้งกระจายจากการกรอฟัน รวมถึงเศษฟันที่กรอจะถูกดูดออก ไปผ่านชุดแผ่นกรองเชื้อโรค และระบบ UVC ฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศดีออกสู่แวดล้อม ออกแบบมีขนาดพอดี ไม่ใหญ่เทอะทะ เพื่อจะได้ไม่เกะกะสร้างความรำคาญกับทันตแพทย์และพยาบาล และให้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ภายในของตัวอุปกรณ์ตู้ความดันลบครอบศีรษะได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก รวมถึงเข้าถึงการถอดเปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่ายด้วย 

        อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ 3 ระบบ ต่อพ่วงเชื่อมโยงเข้าเป็นชุดเดียวกัน คือ 1)ระบบตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ 2)ระบบกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ และ 3)ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบแก่ตู้ โดย :- 

        1) ระบบตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ ออกแบบเป็นกล่อง ทำจากอะคริลิกใส ที่ผนังด้านข้างมีเจาะรูสำหรับพ่วงต่อกับท่อดูดลม ภายในกล่องติดตั้งหลอด LED เพื่อส่องสว่างแก่ทันตแพทย์ขณะทำงาน โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม แสงไม่แยงตาแพทย์จนทำให้เกิดอาการตาพร่ามัว 

        2) ระบบกล่องกรองเชื้อโรคจากอากาศ และ UVC ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองและในอากาศ  ออกแบบเป็นกล่อง ด้านบนกล่องพ่วงต่อเข้ากับท่อดูดลมของ ตู้ครอบศีรษะอากาศไหลเวียนแรงดันลบ ภายในกล่องประกอบด้วย แผ่นกรองชนิดหยาบ และ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.9995 และหลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรคในอากาศขณะที่อากาศไหลผ่าน และฆ่าเชื้อโรคที่แผ่นกรองอากาศสามารถกรองไว้ได้ เพื่อการกรองเศษฟันและละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายจากการกรอฟันซึ่งจะถูกดูดออกมาพร้อมกับอากาศ 

        3) ระบบดูดอากาศไหลเวียนสร้างแรงดันลบในห้อง ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ (Blower) ซึ่งจะต่อพ่วงเข้ากับท่อของ กล่องกรองเชื้อโรค โดยพัดลมดูดอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายใน ตู้ครอบศีรษะ ผ่านมาทางท่อดูด ทำให้อากาศภายในตู้ไหลเวียน สร้างความดันลบภายในตู้ ทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าตู้ได้ทางเดียว อากาศไม่สามารถไหลออกจากตู้สู่ภายนอกได้ และรักษาระดับความดันภายในครอบตู้ให้เป็นความดันลบตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันตรายสู่ภายนอก ไม่ให้มีการกระจายของเชื้อโรค ปล่อยเฉพาะอากาศสะอาดออกจากระบบเท่านั้น 

         

        งบปี พ.ศ.: 
        2563
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ประตูคัดกรองด้วยระบบ Heat Signature Pattern ผสานการเรียนรู้ด้วย AI (VCE63)

         พ, 08/07/2020 - 11:07 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2563
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          หุ่นยนต์เพื่อการฉายแสง UV-C (VCE63)

          พ, 08/07/2020 - 11:06 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2563
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว