โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 15:51 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นางศมน ชคัตธาดากุล
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ1  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ2  : นายปริญญา เร่งพินิจ 
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท อัลทิเมท ดีไซร์ ออโต้กลาส จำกัด
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
ผู้ประสานงาน  : นางสาวเยาวธิดา เสียงล้ำ

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเลเซอร์สเปกเคิลคอนทราสต์แบบภาพเพื่อใช้ในการจำแนกไข่ไก่ไม่มีเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมการฟักไข่ไก่ (VCE65)

  อ, 12/04/2022 - 15:08 — admin2
  รายละเอียด: 

  ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธีศิษฏ์ เสรีขจรจารุ ผู้จัดการทั่วไป สำนักวิศวกรรมโครงการฟาร์มสัตว์บกด้านวิศวกรรมกลาง CPF
  ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร : บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน
  ผู้ประสานงาน  : ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ 

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างรถตัดหญ้าแบบปรับใบมีดสำหรับสวนผลไม้ (VCE65)

   อ, 12/04/2022 - 12:40 — admin2
   รายละเอียด: 

   ผู้เสนอโครงการ  : รศ.ดร.ชินธันย์  อารีประเสริฐ
   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : บริษัท ดอลฟิน อินดัสทรีส์ จำกัด
   ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท ผินเพิ่มพูล จำกัด , บริษัทสวนป้าภา จำกัด , สวนผลไม้และพืชอื่นๆ และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
   ผู้ประสานงาน  : นายกรีฑา สมเกียรติกุล

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (VCE65)

    อ, 12/04/2022 - 12:07 — admin2
    รายละเอียด: 

    ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสมพงษ์ กีรติภราดร 
    ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายอำพล สารีเกษม  
    ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายรัชพล แขมภูเขียว 
    ผู้ประสานงาน  : นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

     อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
     รายละเอียด: 

     ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
     ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
     ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
     ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

      อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
      รายละเอียด: 

      ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
      ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
      ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊มความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย (VCE65)

       อ, 12/04/2022 - 11:36 — admin2
       รายละเอียด: 

       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายประวิณ หลิ่มศิริ  
       ที่ปรึกษาด้านวิชากา  : คุณปรเมธ ประเสริฐยื่ง 
       ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ    

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องพาสเจอไรซ์แบบแพลท (VCE65)

        อ, 12/04/2022 - 11:10 — admin2
        รายละเอียด: 
        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา เต็มพร้อม 
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสามารถ เตรียมชัยศรี 
        ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ รวยพลอย 
        งบปี พ.ศ.: 
        2565
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยชนิดแก้ว (VCE65)

         จ, 11/04/2022 - 15:52 — admin2
         รายละเอียด: 

         ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
         ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธร  เตรียมชัยศรี     
         ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย  

                    

         งบปี พ.ศ.: 
         2565
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบมีใบกวน (VCE65)

          จ, 11/04/2022 - 15:14 — admin2
          รายละเอียด: 

          ผู้ร่วมโครงการ
          ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม                
          ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสาธิต  เตรียมชัยศรี                            
          ผู้ประสานงาน  : นางสาวพลอยนพรรณ  รวยพลอย             

          งบปี พ.ศ.: 
          2565
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว