โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

นอสตร้า โลจิสติกส์ อนาไลท์ติกส์ แพลตฟอร์ม

จ, 22/03/2021 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

เป็น Platform ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนส่ง เช่น ข้อมูลการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับขี่ และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard แบบต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนรายจ่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

SoftPRO ERP 4.0

จ, 22/03/2021 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

ซอฟแวร์สำหรับภาคการผลิตและจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารการผลิต เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ ในการจัดการด้านการบริหาร การเงิน การผลิต บุคคล และบัญชี ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต ควบคุมสินค้าคงเหลือ และการบัญชี สามารถ Customize งานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT

จ, 22/03/2021 - 13:44 — admin5
รายละเอียด: 

ประมวผลข้อมูลทั้งด้านการดำเนินงานและด้านพลังงาน โดยทำงานร่วมกัยเทคโนโลยี IoT และ AI โดยการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การใช้เครื่องจักร เก็บข้อมูลบน Cloud ENRES Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI สามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงาน แจ้งเตือนและแนะนำวิธีการจัดการและการใช้พลังงานของเครื่องจักร อาคาร โรงงาน

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เก้าอี้ทำฟัน

จ, 22/03/2021 - 13:40 — admin5
รายละเอียด: 

สามารถจัดเก็บข้อมูลการทำงานลงฐานข้อมูลแบบ Real Time เพื่อทำการวิเคราะห์ ป้องกันปัญหา แจ้งเตือน แก้ไขได้ทันที แสดงสภาวะ Unit ผ่านเครือข่าย Internet ได้แก่ Air Pressure/Water Pressure/ Electrical/ Hydraulic /Safety Monitoring

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการไฮโดรคลีนนิ่ง

จ, 22/03/2021 - 13:39 — admin5
รายละเอียด: 

ใช้กระบวนการ Electrolysis แยกน้ำเป็นก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้แบบ High Temperature และทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ สามารถกำจัดคราวเขม่าควันในห้องเผาไหม้ได้ถึง 95% ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและสมรรถนะเครื่องยนต์

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

หุ่นยนต์คานเลื่อน

จ, 22/03/2021 - 13:33 — admin5
รายละเอียด: 

ติดตั้งหุ่นยนต์แบบแขวน เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา ตามรางได้ 4 เมตร หน้า-หลังตามรางได้ 25 เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์เดิมมากกว่า 10 เท่า ทำงานได้ 3 อุปกรณ์ คือ เชื่อมโลหะ ตัดเหล็กกด้วยไฟฟ้า พลาสม่า ตัดเหล็กด้วยแก๊ส

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเป่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกความเร็วสูง พร้อมชุดติดฉลากสินค้าในแม่พิมพ์ 2 ด้าน และชุดทดสอบการรั่วของขวด

จ, 22/03/2021 - 13:30 — admin5
รายละเอียด: 

สามารถเป่าพลาสติกแบบกลวงที่มีขนาด 5 มิลลิเมตร – 100 ลิตร รองรับการใช้งานกับเม็ดพลาสติกหลากหลาย สามารถส่งออกไปยัง 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดฉลากในแม่พิมพ์ ทำให้สามารถรีไซเคิลได้โดยที่ไม่ต้องแยกฉลาก

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

ระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัตโนมัติด้วยภาพสามมิติและระบบควบคุมแรง

จ, 22/03/2021 - 13:28 — admin5
รายละเอียด: 

ระบบหุ่นยนต์ซ่อมถังแก๊สอัตโนมัติ ถังแก๊สที่ผ่านการใช้งานระยะเวลาหนึ่งจะมีการผุที่หูและขาถัง มีระบบ Visionตรวจสอบเพื่อควบคุมแรงและตำแหน่งการตัด มีระบบเจียรผิวให้เรียบก่อนทำการหารอยการเชื่อมแบบอัตโนมัติ

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง รุ่น VPF-10/40 HT/CT

จ, 22/03/2021 - 10:47 — admin5
รายละเอียด: 

ขนาดระเหยน้ำ 40 ลิตร/ชั่วโมง และชุดผลิตน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์และน้ำเย็นด้วยหอน้ำหล่อเย็น ใช้ระเหยน้ำออกจากของเหลวให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีสารอาหารและรสชาติเหมือนเดิม ระเหยน้ำได้ 0-40 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้อุณหภูมิต่ำ 50 - 60 องศาเซลเซียส ทำให้ของเหลวไม่โดนความร้อนมาก

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเจาะและกัดร่องฝามะพร้าว

จ, 22/03/2021 - 10:16 — admin5
รายละเอียด: 

ใช้เจาะกัดร่องฝามะพร้าวพร้อมดื่ม ใช้เทคนิคในการกัดร่องฝามะพร้าวให้มีความลึกเท่ากัน แม้ผิวของกะโหลกมะพร้วไม่ได้เป็นทรงกลม โดยใช้สปริงดึงลงให้แนบบนผิวกะโหลก มีมอเตอร์ควบคุมการหมุน และมีระบบดูดฝุ่นที่เกิดจากการเจาะและกัดร่อง

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว