อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60)

ศ, 20/10/2017 - 11:43 — admin5
รายละเอียด: 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (heat pump dryer) ที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจากเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนทำงานโดยมีคอยล์ร้อน(Condenser Heating) ในการทำความร้อนเพื่อใช้ในการอบแห้งหรือระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น(Evaporator Condensing) เพื่อใช้ในการกลั่นน้ำออกจากอากาศที่มีความชื้น อากาศที่ออกมาจากคอยล์เย็นจะวนกลับไปยังคอยล์ร้อนและเข้าไปยังห้องอบแห้งอีกครั้ง ซึ่งเป็นอากาศที่มีความชื้นต่ำ มีความสามารถในการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบสูง 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อถนอมวัตถุดิบสดให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและมีคุณภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบราคาตก เนื่องจากสินค้าล้นตลาด

2.   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน

3.   เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมชน

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  250000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปอกเปลือกสัปปะรด(VCE60)

  พ, 04/10/2017 - 14:38 — admin5
  รายละเอียด: 

             โครงการการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสัปปะรด

  Development of a Pine Apple Peeler

     

                                  พัฒนาผลิตเครื่องปอกเปลือกสับปะรดที่สามารถทำการปอกเปลือกสับปะรดได้กับทุกขนาดของสัปปะรดโดยใช้ระบบ Automation เข้ามาช่วยในการทำงานกล่าวคือการนำกระบวนการคัดขนาดเข้ามารวมด้วยกับเครื่องปอกเปลือกฯ และจะพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกฯดังกล่าวมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยต้องการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับตลาดงานบรรจุกระป๋องของประเทไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวมีความแข็งแรง กะทัดรัด และสวยงาม ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

   

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   1500000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตสัปะรดผง

   พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   นายสมนึก วันละ
   ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่

    พ, 21/06/2017 - 17:50 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
    ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    โทร.   054711601 

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว

     พ, 21/06/2017 - 17:42 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา
     นายประพจน์ ขุนทอง
     ม.เกษตร

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย

      พ, 21/06/2017 - 17:32 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา
      นายสุทธิพร คงเพ็ชร์
      ว.เทคนิคชลบุรี
       

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม

       ส, 25/03/2017 - 14:00 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       คุณยุทธนา สิงห์ประพันธ์
       เลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย
       อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด

        พ, 25/05/2016 - 10:09 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ราคาเครื่องจักร: 
         200000
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง

         อ, 17/05/2016 - 13:26 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา


         ผู้ทดสอบใช้งานเครื่อง
         บริษัท สุนทร เมทันแคน

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ราคาเครื่องจักร: 
          800000
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ

          จ, 02/05/2016 - 15:17 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2559
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว