เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

ศ, 14/06/2013 - 10:57 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบูรณะ สมชัย
136/1 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: