เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

ศ, 14/06/2013 - 10:56 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจำนงค์ ไชยวิถี
124 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
50110

งบปี พ.ศ.: 
2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: