เครื่องปอกแห้ว

จ, 01/04/2013 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเชษฐ์ ชุติมา
323/45 หมู่ 8 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: