เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช

จ, 01/04/2013 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: