เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้

จ, 01/04/2013 - 13:13 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิรุณ ขุนเมือง
177/2 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: