ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน

ศ, 16/11/2012 - 14:30 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบปี พ.ศ.: 
2543
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: