เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 16/11/2012 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2543
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: