ขอเชิญเข้าร่วม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี 2556"

ศ, 16/11/2012 - 09:45 — admin5

ผู้ที่สนใจประสงค์จะเสนอผลงาน สามารถส่งรายละเอียดถึงสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556