เครื่องอบแห้งมูลสัตว์ระบบไฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์

พ, 14/11/2012 - 13:23 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นางกลอยใจ เชยกลิ่นเทศ (อ.6)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
243 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: