เครื่องมือเตรียมดินแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

พ, 14/11/2012 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายดิเรก ฉิมชนะ (อ.6)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 ม. 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: