เครื่องมือผลิตอาหารหยาบสำหรับโคนมและวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม

พ, 14/11/2012 - 13:20 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายชนกนันท์ สุขกำเนิด(อ.3)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: