เครื่องผสมปุ๋ยเคมีควบคุมด้วยระบบ PLC

พ, 14/11/2012 - 13:01 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายประสงค์ อิงสุวรรณ (รศ.9)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: