เครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน

พ, 14/11/2012 - 12:59 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: