เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

พ, 14/11/2012 - 12:54 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบรรชา สุภาวงศ์ (นายช่างเทคนิคระดับ 4)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: