เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ

พ, 14/11/2012 - 12:51 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายพิทยา อำพนพนารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80000

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: