ชุดเฟืองสำหรับรถไถเดินตาม

พ, 14/11/2012 - 12:49 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: