ตู้ฟักไข่แบบใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก

พ, 14/11/2012 - 12:48 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายธานินทร์ สังข์น้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: