เครื่องขุดมันฝรั่ง

พ, 14/11/2012 - 12:47 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 42,43)
นักวิจัย/สถาบัน
นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 50290

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: