เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส1)

พ, 14/11/2012 - 12:45 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 42,43)
นักวิจัย/สถาบัน
นายปราโมทย์ คำเมือง
กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช กองเกษตรวิศวกรรม
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10210

งบปี พ.ศ.: 
2542
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: