โครงการนี้คัดเลือกข้อเสนอโครงการกี่โครงการครับ (6 โครงการ ใช่หรือไม่ครับ)

No replies
admin3
Offline
Joined: 25/07/2012

ขึ้นอยู่กับงบประมาณและงบของโครงการที่ผ่านในแต่ละปีครับ แต่เบื้องต้นก็คงประมาณ 5-6 โครงการนั่นละครับ เพราะเป็นโครงการใหม่งบยังน้อย