ลักษณะการมาของเงินสนับสนุนโครงการเป็นอย่างไรครับ

No replies
admin3
Offline
Joined: 25/07/2012

ทาง TGI จะส่งเป็นเช็คให้กับทางบริษัท หลังจากที่เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วครับ อย่างไรก็ตามเรื่องวิธีการที่แน่นอนอาจมีการปรับเปลี่ยนต้องหารือกับทาง TGI นะครับ