จำเป็นต้องหาผู้ซื้อด้วยใช่หรือไม่ครับ

No replies
admin3
Offline
Joined: 25/07/2012

ใช่ครับ เพราะโครงการนี้ต้องมีผู้ซื้อหรือผู้ใช้เครื่องที่ชัดเจนตั้งแต่ข้อเสนอโครงการ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้เสนอโครงการจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้เครื่องโดยตรงครับ และโครงการนี้ ผู้บริหารจัดการของปี2556นี้คือ สถาบัน ไทย - เยอรมัน หรือ TGI เพราะฉะนั้นหากสงสัยอะไรในรายละเอียดให้ติดต่อไปที่ TGI หรือ คุณ วนิดา หัวหน้าโครงการนี้ครับ 0 2333 3940