ผู้เสนอสามารถเป็นเอกชนได้ซึ่งสามารถเป็นผู้ผลิตและผู้ร่วมลงทุนเองได้ใช่หรือไม่ครับ

No replies
admin3
Offline
Joined: 25/07/2012

ได้ครับ ในกรณีที่ผู้ผลิตเป็นผู้ใช้และจำหน่ายเครื่องที่ขอเสนอมาด้วยครับ