แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความต้องการของลูกค้า ( ผู้ซื้อ / ผู้ใช้ )

No replies
admin5
Offline
Joined: 05/06/2012
เอกสารประกอบ: 

แบบฟอร์มหนังสือแสดงความต้องการของลูกค้า(ผู้ที่ยินดีนำเครื่องจักร หรือ ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นไปใช้) ซึ่งจะอยู่ในหน้า 7

ส่วนในหน้า5 เป็นบริษัทผู้ผลิต